Testamente

Hur skriver man ett testamente?

Man kan skriva testamente utan juridisk hjälp om man så önskar. Det finns till och med färdiga mallar på nätet om man känner sig trygg med att använda sådana. Om man har någorlunda koll på familjejuridik är det möjligt att skriva ett testamente som håller juridiskt ifall någon arvinge ifrågasätter det när det är dags för arvskifte.

Problemet är bara att det finns en överhängande risk att det inte håller, och då har man orsakat problem för sina arvingar alldeles i onödan. Ofta väger kostnaden för en jurist lätt jämfört med de bekymmer ett oklart eller ogiltigt testamente kan orsaka för de efterlevande. Därför säger många att de önskar att de anlitat en jurist redan när de skrev sitt första testamente, för sin egen och sina arvingars trygghets skull.

Hur du än väljer att göra måste du se till att ha två opartiska vittnen för testamentet och att dokumentet sedan förvaras på ett säkert ställe som arvingarna känner till. Det finns nämligen inte längre något centralt testamentregister.

Juridisk rådgivning vid testamente

Via vår sida kan vi erbjuda juridisk rådgivning vid testamente samt hjälp med att anlita en jurist för dina behov.

Förr var steget att anlita en jurist väldigt stort eftersom man sällan hade med dem att göra och inte visste mycket om dem, men vår tjänst gör processen betydligt enklare. Det är oftast en bra idé att anlita en jurist för att vara säker på att alla regler för testamentet uppfylls.

Kontakta Oss

  Testamente enskild egendom och emellan sambos

  När det gäller enskild egendom mellan sambor är testamente mycket viktigt om man har bestämda åsikter om vad den överlevande sambon ska få. Detta beror på att sambor enligt lag inte ärver varandra.

  Testatorn behöver på ett tydligt sätt skriva i testamentet vem som ärver vad. Dessutom bör man, för att undvika oklarheter, lägga till att arvegodset är mottagarens enskilda egendom.

  Testamente sambor

  Sambor har inte samma lagliga skydd som gifta par har, och därför är det speciellt viktigt att upprätta testamente för att undvika gissningar och oklarheter när någondera parten dör. Enligt lagen ärver inte sambor varandra, så när en sambo avlider är det dennes barn som ärver.

  Om inga barn finns går arvet i stället till personens föräldrar och syskon. Om den överlevande sambon är beroende av till exempel inkomst från den avlidne kan det bli en väldigt svår situation. Bostad och bohag ärver dock sambor av varandra, så boendet kan anses vara säkerställt även utan testamente.

  Testamente för särkullbarn

  Barn till omgifta personer, eller någon som lever i ett samboförhållande, kallas särkullbarn. Ett särkullbarn har rätt att ärva sin avlidna förälder oberoende av eventuella testamenten, men det bör tilläggas att detta lagstadgade krav bara gäller den så kallade laglotten som definieras som hälften av arvslotten.

  Till exempel: Sara är dotter till Anna som på senare tid gift om sig med Hans. Anna och Hans har skrivit ett testamente som anger Hans som enda arvinge när Anna dör. Sara har ändå rätt att få ut hälften av Annas egendom som laglott även om Hans inte vill det. Resten av Annas arvslott blir tillgänglig vid Hans död.

  Det är viktigt att ett testamente för särkullbarn tar laglotten i beaktande, annars blir dokumentet i det närmaste oanvändbart om arvingen vill få ut sitt arv.