Bodelning

Vad innebär bodelning?

En bodelning kan äga rum vid skilsmässa eller när någondera parten i äktenskapet avlider, men man kan också välja att genomföra en bodelning under äktenskapets eller till och med samboskapets gång.

Att göra en bodelning innebär att man klargör vem som äger vad i förhållandet. På det sättet kan man undvika framtida konflikter antingen sinsemellan eller vid ett framtida arvskifte. Vid okomplicerade fall är det enkelt att göra en bodelning, och eftersom det är en frivillig handling finns det inga krav på att officiellt registrera bodelningshandlingen.

Man får dock skicka in den till Skatteverket om man så önskar. Om något är det minsta oklart eller om det finns risk för konflikter är det dock en god idé att anlita en jurist med kunskap om familjerätt för att hjälpa till.

familjeratt

Kontakta Oss

  Juridisk rådgivning vid Bodelning

  Många drar sig för att kontakta en jurist eftersom de tror att det är väldigt dyrt, eller svårt att hitta rätt jurist för situationen. Så behöver det inte alls vara.

  Enkla juridiska uppdrag som att skapa en bodelningshandling är oftast enkelt för en van familjejurist, och finns det en risk att uppdraget tar längre tid än väntat kommer juristen givetvis att säga till i förväg.

  Med vår tjänst här på svenskajurister.se får du hjälp med att hitta rätt jurist för dig . 

  Bodelning efter skilsmässa

  Man måste inte utföra en officiell bodelning efter skilsmässa. Om man skiljs som vänner och man inte har allt för krångliga affärer tillsammans brukar det räcka med att sätta sig ner och gå igenom ägodelarna och skulderna och dela upp dem på ett sätt som båda känner sig nöjda med.

  Man skriver sedan ner det man kommit överens om. Vill man känna sig extra säker upprättar man en bodelningshandling och skickar in till Skatteverket, men det är inte obligatoriskt.

  Vad gör en bodelningsförrättare?

  En bodelningsförrättare utses av domstolen om parterna i fallet inte kan komma överens om bodelningen. De ansöker då i domstolen om en bodelningsförrättare som ges laglig befogenhet att medla mellan dem.

  Om det går så långt ger man i praktiken bort sin rätt att bestämma om sin egendom. Bodelningsförrättaren har nämligen rätt att bestämma hur egendomen ska delas upp. Därför är det klokt att anlita en jurist innan man blir så osams att man går till domstolen.

  Bodelning under äktenskapet

  När man väl har bestämt sig för att skilja sig är det tyvärr vanligt att den före detta mannen och hustrun har svårt att komma överens. Vid bodelningen finns det då en risk att man inte kan komma överens och därför går till domstol och begär att en bodelningsförrättare ska utses. Då ger man i praktiken bort bestämmanderätten över sin egendom.

  Vi rekommenderar därför att göra bodelning under äktenskapet med hjälp av en kunnig jurist. Då kan man i lugn och ro under vänskapliga former gå igenom allt, och om det går så illa att man en dag skiljer sig så är allt det jobbiga redan gjort.