Kan sambo ärva varandra?

Kan sambo ärva varandra enligt lag? Som sambor kan ni till viss del ärva efter varandra men detta sker inte automatiskt enligt lag, inte ens om ni har gemensamma barn. Önskar ni som sambor att ärva varandra måste detta skrivas i ett testamente. Om det är så att ni har gemensamma barn och vill ärva varandra före barnen kan detta till viss del regleras i ett testamentet.

Om man har bott ihop som sambor i många år, kan man tänka att man borde ärva varandra. Men det funkar inte så enligt svensk lag. Sambor får inte automatiskt ärva varandra. Inte ens om ni har skrivit ett samboavtal kommer ni ärva varandra. 

Ett samboavtal används för att bestämma hur samboegendom ska fördelas mellan er om samboskapet skulle upphöra. Detta kan påverka hur bodelningen mellan den efterlevande sambon och den avlidnes dödsbo kommer se ut, men i slutändan kommer det mesta av den avlidnes egendom gå till hens arvingar – inte sambon. 

Sambo ärva med hjälp av ett testamente

Om du och din sambo vill att den andra ska ärva er när ni dör, måste ni inkludera detta i ert testamente. Då kan man se till så att sambo ärva varandra, oavsett vem som dör först.

Önskar ni hjälp att skriva ett testamente?

Om ni inte redan har ett testamente kan vi hjälpa till med det. Vi kan också hjälpa till att inkludera om ni vill att sambo ärva i befintligt testamente.

Kan vi skriva testamentet utan jurist?

Ni kan skriva ett testamente själv, men det måste följa vissa regler för att vara giltigt. Det betyder att det ska skrivas på ett särskilt sätt som stämmer överens med hur lagen om testamente fungerar i Sverige.

När ska man fråga en jurist om hjälp?

Det kan hända att en mall eller ett testamente du skrivit själv inte är rätt enligt lagen. Detta kan leda till problem och bråk mellan de som är kvar efter att du har dött. I värsta fall kan detta leda till att din sambo inte kan ärva efter dig. 

Med ett korrekt testamente kan ni som sambo ärva varandra, oavsett vem som dör först. 

Ni är välkommen att ringa Svenskajurister på 010 – 641 05 99 (telefontid 10:00 – 14:00) eller kontakta oss via formuläret.

sambo-arva

Kan jag testamentera till min sambo om jag har barn?

Om du har barn, finns det speciella regler för hur du kan skriva ditt testamente. Dina barn har alltid rätt till en del av arvet, även om du vill att din sambo ska ärva först. De ska få minst halva det de skulle ärvt om det inte fanns något testamente. Detta gäller dina barn från tidigare förhållanden och barn du har med din sambo.

När du skriver ett testamente där du vill att din sambo ärva först, kan du bestämma att dina barn, alltså bröstarvingarna, ska få sitt arv när din sambo gått bort. Dina barn kan dock välja att ta ut sin laglott, som är halva deras arvsdel, direkt när du har gått bort. 

Men du kan i testamentet önska att de väntar med att ta ut sin laglott tills efter att din sambo också har gått bort.

Innehållsförteckning

Gratis rådgivning?

Vi erbjuder gratis hjälp vid juridiska frågor i första hand via mail och svarar i huvudsak på frågor i mån av tid. 

Du är också välkommen att ringa på 010-641 05 99 (telefontid vardagar 10:00 – 14:00)