Vad är ett arvskifte?

Vi ett arvskifte delas dödsboets tillgångar upp mellan arvingarna. Detta sker mot slutet av boutredningen, efter att bouppteckningen gjorts. Principen är att bouppteckningen officiellt visar vilka tillgångar och skulder som finns i dödsboet, och då är det fritt fram för arvingarna att genomföra arvskiftet när de vill.

I princip måste man inte genomföra ett arvskifte över huvud taget, men det vanliga är förstås att det sker någorlunda snabbt efter bouppteckningen. Om arvingarna inte kan komma överens kan tingsrätten utse en skiftesman som utför arvskiftet.

Oftast skriver man en arvskifteshandling, även kallat arvskiftesavtal, som alla arvingar skriver under när man kommit överens arvingarna emellan. Arvskifteshandlingen behöver dock inte skickas in någonstans utan är en så kallad civilrättslig handling.

Gratis juridisk rådgivning vid arvskifte och hjälp att anlita jurist

För vanligt folk utan juridisk kunskap är det inte lätt att känna till alla aspekter av boutredningen. Helst vill man tänka på helt andra saker när en familjemedlem har avlidit, men tyvärr är verkligheten att det finns en del juridiska saker att sköta.

Många har också upplevt det svårt att hitta en jurist att anlita när man verkligen behöver det, men vi har gjort åtminstone det steget lite enklare. Nu kan du använda svenskajurister.se för att få gratis juridisk rådgivning vid arvskifte och för att få hjälp attanlita en jurist i ditt närområde.

010-641 05 99

Arvskiftesregler

Egentligen är arvskiftesreglerna ganska enkla. Efter att bouppteckningen är gjord är det officiellt vad den avlidne har lämnat efter sig och vilka som står i tur att ärva. I teorin behöver dödsboet aldrig skiftas, utan kan lämnas oskiftat hur länge som helst.

Man kan också göra ett partiellt arvskifte där en del av dödsboet delas upp mellan arvingarna och resten blir kvar i dödsboet. Den allra vanligaste situationen är ändå att arvingarna kommer överens sinsemellan om hur dödsboet ska delas upp mellan dem, och så skriver de ett avtal som visar hur uppdelningen har gjorts. Det är allt!

Har du frågor kring arvskifte?

010-641 05 99

Partiellt arvskifte

Partiellt arvskifte, eller ett delarvskifte, är en finess man kan ta till om man av någon anledning bara vill dela upp en del av dödsboet mellan arvingarna. Det kan vara en bra idé om dödsboet innehåller en aktieportfölj.

Då lämnar man aktierna orörda och arvingarna delar på utdelningen till exempel en gång i året. Sådana arrangemang antecknas i arvskifteshandlingen som skrivs under av alla arvingar. I teorin kan dödsboet kvarstå hur länge som helst, också efter att efterarvingarna blir förmånstagare.

Professionell jurist för arvskifte

Eftersom arvskifteshandlingen är ett enkelt civilrättsligt avtal är det ganska vanligt att arvingar försöker sköta arvskiftet själva. Det är förstås fullt möjligt. I många fall går det ändå så att arvingarna blir osams om hur något i bouppteckningen ska delas upp, och i värsta fall skapas konflikter som varar en lång tid – helt i onödan.

Att ta hjälp av en professionell jurist för arvskiftet är ett sätt att minska risken för konflikter mellan till exempel syskon.

Ring oss om du har juridiska frågor!

010-641 05 99