Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev berättar att en person har gett bort något till en annan person. Ju mindre sak som ges bort, desto större chans är det att ett gåvobrev är överflödigt, men i de fall man tänker ge bort mer värdefulla saker är det en god idé att skriva ett gåvobrev.

Ger man bort fast egendom är det dessutom lagligt tvingande att skriva gåvobrev eftersom Lantmäteriet behöver se ett sådant för att kunna utfärda nya lagfarter. Givetvis är det klokt att skriva gåvobrev också för lös egendom för att undvika oklarheter framöver. Framför allt kan stora gåvor göra det svårt att avgöra vem som har rätt till vad i kommande bodelningar.

Ger man bort något till en arvinge behöver man därför klargöra i gåvobrevet om gåvan ska anses vara ett förskott på arv. I gåvobrevet kan man dessutom specificera om gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom, vilket har betydelse för hur den personens arvingar i sin tur ärver saken i fråga.

Gratis juridisk rådgivning vid Gåvobrev och hjälp att anlita jurist

Att anlita en jurist ansågs förr vara en väldigt dramatisk händelse och något man bara gjorde om problem uppstod. Som tur är börjar den bilden förändras och fler och fler ser nyttan av att anlita jurist i förebyggande syfte.

Vi drar vårt strå till stacken i den utvecklingen genom att erbjuda gratis juridisk rådgivning vid gåvobrev och hjälp att anlita jurist som passar just dina behov.

010 641 05 99

Gåvobrev fastighet, bostadsrätt och pengar

Gåvobrev för fastighet, bostadsrätt och pengar fyller lite olika funktioner. I alla tre fall är det klokt att skriva gåvobrev för att undvika missförstånd. När det gäller fastigheter är det dessutom obligatoriskt eftersom Lantmäteriet vill se ett gåvobrev för att kunna utfärda nya lagfarter.

För en bostadsrätt behöver det också upprättas ett gåvobrev, men det skickas inte till Skatteverket och formkraven är därför inte lika strikta. Egentligen är det inte nödvändigt att skriva gåvobrev för att ge bort pengar, men det är definitivt att föredra för alla parters sinnesros skull.

Har du frågor kring gåvobrev?

010 641 05 99

Gåvobrev för pengar till barn

De flesta föräldrar vill gärna ge pengar till sina barn om de har möjlighet, och det är förstås inget fel med det.

Det gäller bara att se över hur arvsordningen ser ut och vems pengar det är man ger bort. Om man är gift är egendomen gemensam om inget annat har fastslagits, och då måste maken godkänna gåvan.

Finns det särkullbarn i bilden måste också deras intressen vid framtida arvskiften tas i beaktande. Det kan verka enkelt att ge bort en större summa pengar, men var säker på att du vet vad det innebär för arvingarna.

Gåvobrev skatteverket

Gåvobrev är olika officiella beroende på vad de handlar om. De allra striktaste gåvobreven gäller fastigheter.

Dessa måste bevittnas och sedan ska gåvobrevet skickas till Skatteverket för registrering. Först efter att detta är gjort anser Lantmäteriet gåvobrevet vara giltigt så de kan utfärda nya lagfarter.

Speciellt för sådana gåvobrev är det klokt att anlita en jurist med erfarenhet av familjerättsliga och avtalsrättsliga frågor, men det är för all del en god idé också för lösöre och pengar.

Ring oss om du har juridiska frågor!

010 641 05 99