Äktenskapsförord

Vad är ett äktenskapsförord

Att skriva juridiska dokument om pengar och egendom må kännas tråkigt när man planerar att gifta sig, men som vi kommer att se är det ändå en bra idé. Äktenskapsförord skriver man för att klargöra vem som äger vad i förhållandet.

Förr i tiden var den vanligaste situationen att ingendera parten ägde något, så allt man hade var sådant som man fått i gemensam present eller köpt med gemensamma pengar. Så är inte längre fallet. Nu gifter man sig ofta mitt i karriären och tar med sig fondportföljer, heminredning och bilar in i äktenskapet.

Många väljer därför att göra upp ett äktenskapsförord som utgår från att det man tog med sig in i äktenskapet är enskild egendom och resten är giftorättsgods. Man kan också välja att ha separat ekonomi och klargöra det i ett äktenskapsförord.

Skatteverket registrerar alla äktenskapsförord, och det är också dit man skickar nya versioner av dokumentet om man ändrar sig gällande uppdelningen under årens gång.

testamente

Juridisk rådgivning vid äktenskapsförord

Med vår tjänst har du möjlighet att få juridisk rådgivning vid äktenskapsförord och dessutom hjälp att anlita en jurist som passar dina behov.

Vår idé är att göra det enklare att hitta en jurist så att fler människor kan skriva äktenskapsförord och andra familjerättsliga dokument som gör det lättare att klara av svåra situationer i livet.

Kontakta Oss

  Äktenskapsförord till Skatteverket

  Många familjerättsliga dokument är det upp till undertecknarna att hålla ordning på, men just äktenskapsförordet kan ha rätt stora skattemässiga konsekvenser och därför är det lag på att äktenskapsförord måste skickas till Skatteverket för att vinna laga kraft.

  Myndigheten tar ut en liten avgift för att registrera äktenskapsförordet i systemet, men å andra sidan har man möjlighet att skicka in hur många nya versioner som helst. Det senaste i Skatteverkets databas är det som gäller.

  Enskild egendom och giftorättsgods

  Äktenskapsförord handlar helt enkelt om att klargöra vilka tillgångar som är enskild egendom och vilka som är giftorättsgods. Enligt äktenskapslagen anses allt som parterna i ett äktenskap äger vara giftorättsgods, det vill säga gemensam egendom, om inget annat har sagts.

  Ett äktenskapsförord skiljer enskild egendom från resten. Om man sedan skiljer sig blir det betydligt enklare att göra upp det ekonomiska om man inte behöver bråka om vem som äger vad.

  Äktenskapsförord under pågående äktenskap

  Det vanligaste scenariot är att man skriver äktenskapsförord innan man gifter sig, men det går precis lika bra att göra det senare också. Äktenskapsförord skrivna under pågående äktenskap är precis lika giltiga som sådana skrivna innan äktenskapet inleddes.

  Så fort äktenskapsförordet registrerats i Skatteverkets system är det giltigt och ersätter eventuella tidigare versioner. Bara för att man skrivit ett äktenskapsförord en gång är man alltså inte bunden till det för evigt.

  Anlita jurist för äktenskapsförord

  Av alla familjerättsliga ärenden anses det vara speciellt viktigt att anlita jurist för äktenskapsförord. Eftersom man aldrig kan veta hur livet utvecklas är det mycket värt att känna att det finns en viss förutsägbarhet åtminstone i frågor om enskild och gemensam egendom. På så vis kanske en eventuell skilsmässa eller arvsfrågor blir lättare att lösa.