Vad menas med avtalsrätt?

Avtalsrätt är lagstiftning om avtal. Det var den korta förklaringen. Vill man gå mer på djupet finns det sätt att dela in avtalsrätten i olika områden beroende på vilka aktörer som är inblandade.

Man talar till exempel om kommersiell avtalsrätt när man behandlar avtal inom affärsverksamhet, allmän avtalsrätt om för lagar som reglerar alla eller många olika sorters avtal, och speciell avtalsrätt för lagar som reglerar bara vissa sorters avtal.

Sådant behöver de flesta människor aldrig sätta sig in i, speciellt inte om de använder sig av professionella juridiska tjänster de gånger de behöver sätta upp officiella avtal eller avtal som säkert ska hålla för lång tid framöver oberoende av hur andra saker har utvecklats.

En jurist specialiserad på avtalsrätt kan se till att de avtal du behöver skriva blir så juridiskt säkra som möjligt.

Gratis juridisk rådgivning vid avtalsrätt och hjälp att anlita jurist

Varor och tjänster byter ägare med väldig fart i dagens samhälle, och vi märker sällan att vi ingår avtal flera gånger i månaden.

Framför allt på internet godkänner vi ofta villkor utan att ens titta på dem, trots att de faktiskt är bindande och försätta oss i knepiga situationer. I verkliga livet ger vi saker åt varandra, jobbar åt varandra och köper varor i butiker.

Vi försöker göra det lättare att säkra sin egen rättsstatus i avtalsfrågor genom att erbjuda gratis juridisk rådgivning inom avtalsrätt och hjälp att anlita en jurist vid behov.

010-641 05 99

Avtal ska gälla

Svensk avtalsrätt har rötter i gammal romersk rätt, bland annat det grundläggande konstaterandet att avtal ska gälla, pacta sunt servanda. Det innebär att parter som ingår avtal har stor frihet gällande vad de kommer överens om.

Bara i speciella fall har myndigheterna rätt att lägga sig i. Inom vissa områden, till exempel gällande arbetsvillkor, finns det ändå ganska tydliga tvingande lagar som man inte kan avtala bort ens på frivillig basis.

Har du frågor kring avtalsrätt?

010 641 05 99

Dispositiv avtalslag

Avtalslagen bestämmer främst hur avtal ska skrivas rent formmässigt i olika sammanhang, men inte så mycket om vad som ska ingå i avtalen. Detta kallas dispositiv avtalslag och innebär att de parter som gör upp ett avtal har rätt att komma överens om vad de vill så länge avtalet är formmässigt bindande.

Sedan finns det också tvingande lagar som gör parterna inte ens på frivillig basis kan komma överens om vad som helst.

Kommersiell avtalsrätt

Kommersiell avtalsrätt är ett ganska specialiserat område inom avtalsrätten eftersom den reglerar företags avtal med varandra. Därför är ofta företagsjurister specialiserade på just kommersiell avtalsrätt. Det kan handla om distributionsavtal, avtal om franchiseverksamhet eller licensfrågor för att bara nämna några exempel.

Trygghet genom avtal

Vardaglig avtalsrätt handlar om att skapa trygghet för båda parter i ett avtal. Visst kan man ofta lita på ett handslag mellan personer som känner varandra, men i större frågor lönar det sig ändå att sätta upp ett juridiskt hållbart avtal så kan man sova bättre om nätterna.

Ofta handlar det om avtal som ska hålla i långa tider framöver, och då gäller det att formulera sig på ett sätt som håller trots att de omkringliggande förhållandena förändras. Man kan skapa trygghet genom avtal.

Ring oss om du har juridiska frågor!

010 641 05 99