Vad är ett samboavtal?

Ett samboavtal är som ett äktenskapsförord för sambor. Eftersom lagstiftningen gällande sambors rättigheter inte är lika omfattande som äktenskapslagen finns det skäl att fundera på ett samboavtal om man funderar på att flytta ihop utan att gifta sig.

Den stora skillnaden mellan ett äktenskap och ett samboförhållande vad gäller egendom är att all egendom i ett äktenskap anses vara gemensam om inget annat sägs, medan endast bostaden och dess lösöre anses vara gemensam i ett samboförhållande.

Precis som med ett äktenskapsförord kan man med ett samboavtal ändra på allt detta och lägga upp ägarförhållandet på det sätt som man kommer överens om. Det gör att bägge parter kan känna sig tryggare och man slipper känna att den gemensamma ekonomin är orättvis på något sätt.

Det är värt en kort stund av lite jobbiga diskussioner så att man kan skriva ett samboavtal om det gör förhållandet mera rättvist för båda parter.

Gratis juridisk rådgivning vid samboavtal och hjälp att anlita jurist

Visst kan man skriva samboavtal utan hjälp utifrån, men precis som med många andra viktiga avtal är det inte att rekommendera.

För att så många som möjligt ska känna att det är lätt att få hjälp med familjerättsliga frågor har vi startat svenskajurister.se där du kan får gratis juridisk rådgivning vid samboavtal och hjälp att anlita jurist i din stad.

010 641 05 99

Samboavtal för bostadsrätt

Den mest värdefulla egendomen de flesta människor har är bostaden. Enligt lagen är den gemensamma bostaden för sambor gemensam egendom, vilket gör att den delas lika om man flyttar isär.

Det gör ingen skillnad om endera parten betalat en större del av den eller till och med hela, och det gör inte heller någon skillnad vems namn som står på kontraktet eller om bara endera är medlem i bostadsrättsföreningen.

Om man äger olika stora delar av bostadsrätten är det viktigt att upprätta ett samboavtal för bostadsrätt. Av samma orsak är det bra att upprätta samboavtal för hus.

Har du frågor kring samboavtal?

010 641 05 99

Samboavtal för hyresrätt

Också hyresrätter anses vara samboegendom. Om man alltså hyr en bostad tillsammans och väljer att gå skilda vägar har båda rätt till hyresrätten. Om man inte kan komma överens om saken brukar domstolen avgöra fråga genom att se på vem som har störst behov av bostaden. Sådana avgöranden tar tid och är plågsamma för alla parter. Bättre då att skriva samboavtal för hyresrätten så att det är tydligt vem som får fortsätta hyra den ifall man skils åt.

Samboavtal barn

Samboavtal reglerar bara vem som äger vad i ett samboförhållande. Det säger inget om arvsordningen – för att kunna reglera det måste man även skriva ett testamente.

Däremot är det bra att veta vem som äger vad eftersom det då är tydligt vad enskilda eller gemensamma barn kan ärva. I ett samboförhållande ärver nämligen barnen sin förälder, till skillnad från i äktenskap där makarna enligt lag ärver varandra.

Gemensamma barn och särkullbarn har alla nytta av ett tydligt ägandeförhållande, så ett samboavtal är definitivt bra för barnen. Vill man dessutom klargöra vem som ska ärva vad är det testamente som gäller.

Ring oss om du har juridiska frågor!

010 641 05 99