Vad är familjerätt?

Familjerätt är ett delområde inom civilrätten, det vill säga juridik som reglerar människors förhållande med varandra eller mellan människor och privata organisationer och företag. Med andra ord handlar civilrätt inte om offentlig rätt.

Familjerätten är mera specifik på så sätt att den har hand om familjens rättsställning och familjemedlemmarnas förhållande med varandra. De allra viktigaste områdena inom familjerätten är frågor om äktenskap och frågor om föräldraskap. Andra viktiga områden är arvsfrågor, frågor om förmyndarskap samt frågor om namn.

Jurister specialiserar ofta på vissa områden inom juridiken, och ett typiskt sådant område är familjerätt. Om man behöver hjälp med något av de nämnda områdena är det alltså en jurist specialiserad på familjerätt man ska söka efter, enkelt uttryckt en familjejurist.

Familjerätt gratis rådgivning och hjälp att anlita en jurist

Det är vanligt att dra sig för att bland in jurister i frågor som har att göra med familjen. Ofta ligger det skuldkänslor bakom, något i stil med att ”vi borde ju kunna komma överens, vi är ju ändå en familj”.

Tyvärr har en sådan inställning skapat många motsättningar som det tar lång tid att komma över, om det ens någonsin lyckas. Vi tror att familjerätt ska skötas i förebyggande syfte. Därför har vi gjort det enkelt att få gratis rådgivning inom familjerätt och att få hjälp att anlita en lämplig jurist.

010 641 05 99

Familjerätt gemensam vårdnad

En typisk fråga för familjerätten är gemensam vårdnad. Grundantagandet i ett familjeförhållande är att de två biologiska föräldrarna har gemensam vårdnad om barnet. I dagens samhälle är så inte alltid fallet.

Människor skiljer sig, ingår samboförhållanden, lever isär trots att de är i ett seriöst förhållande och så vidare, samtidigt som det avlas barn inom alla dess olika konstellationer. Fortfarande försöker domstolarna ge de biologiska föräldrarna gemensam vårdnad då det är praktiskt möjligt och rimligt, men det går inte alls i alla situationer. En jurist specialiserad på familjerätt kan hjälpa till med sådana frågor.

Har du frågor kring familjerätt?

010 641 05 99

001 234 56 78

Have any questions?
Call us now!

Arvsrätt familjerätt

Arvsrätt är en del av familjerätten. En jurist som sysslar med familjerätt kan också hjälpa till med frågor som gäller arvsgången, laglotter, vad gåvor innebär för framtida arvsdelning och mycket annat inom det området.

Fler och fler inser att det är till allas fördel att anlita experter för att reda ut sådana frågor eftersom det annars finns risk för avundsjuka som kan fortsätta i generationer.

Familjerätt äktenskapsbalken

En stor del av den lagstiftning som ingår i familjerätten består av paragraferna i äktenskapsbalken. Historiskt sett har äktenskapet mellan man och kvinna haft en särskilt stark ställning i samhället, men det förhållandet ändras i sakta mak i och med att samhällets värderingar förändras.

Sådant speglas och i äktenskapsbalken, även om lagstiftningen naturligt nog förändras långsammare än samhällets trender. En familjejurist har god kunskap över vad som gäller i äktenskapsfrågor i dag och hur det har förändrats över tid, och är därför rätt person för att reda ut frågor både inom gamla och nya förhållanden.

Familjerätt och förmyndarskap

Tidigare fanns det möjlighet att omyndigförklara vuxna människor i Sverige, och då hade lagen om förmyndarskap större betydelse. I dag kan endast underåriga personer ha förmyndare, och dessa är vanligtvis föräldrarna. Det finns ändå tillfällen då förhållandet kan se annorlunda ut, och då är det bra att anlita en jurist specialiserad på familjerätt för att reda ut saken.

Ring oss om du har juridiska frågor!

010 641 05 99