Bouppteckning

Vad är en bouppteckning?

När en familjemedlem avlider skulle man förstås helst inte vilja tänka på juridiska frågor, men tyvärr behöver man ganska snabbt sätta igång boutredningen. Det första steget är att göra en bouppteckning.

Bouppteckningen brukar kallas den avlidnes bokslut, vilket betyder att alla tillgångar och skulder ska sammanställas för att komma fram till ett slutgiltigt värde på dödsboet. Efter det kan arvingarna dela på arvet i enlighet med testamente och arvsordningen. Eftersom vi inte har arvsskatt i Sverige kan man se bouppteckningen som en intern angelägenhet mellan arvingarna, men i slutändan ska bouppteckningen ändå lämnas in till Skatteverket för information.

Eftersom bouppteckningar ofta är komplicerade och de inblandade har annat att tänka på än att värdera sin avlidna släktings tillgångar är det vanligt att man anlitar en familjejurist. Vi kan hjälpa dig hitta rätt jurist för era behov i just er stad.

testamente

Juridisk rådgivning vid bouppteckning 

Många känner att det är svårt att hitta en jurist när det är dags för bouppteckning av dödsboet. Det är inte en situation man brukar förbereda sig på, utan plötsligt står man där och måste lösa situationen så gott det går.

Det är därför vi finns till, så varför inte låta svenskajurister.se hjälpa dig? Genom vår webbsida kan du få  juridisk rådgivning vid bouppteckning och hjälp att anlita en jurist för just dina behov.

Kontakta Oss

  Hur gör man en bouppteckningsförrättning?

  Många känner sig osäkra på hur man gör en bouppteckningsförrättning. Egentligen är det bara ett beslutande möte där alla arvingar och efterarvingar samlas och går igenom den avlidnes tillgångar.

  Med fördel av boutredningsmannen redan gjort arbetet så att arvingarna bara kan godkänna sammanställningen. Det är viktigt att två utomstående förrättningsmän är närvarande. De fungerar som vittnen och garanterar att allt har gått rätt till.

  bodelning

  Behövs en boutredningsman?

  Behöver man anlita en boutredningsman? Nej, om arvingarna kan komma överens inbördes och bouppteckningen inte är speciellt komplicerad kan man lugnt sköta bouppteckningen av dödsboet själva.

  Då utser man i stället en bouppgivare som är officiellt ansvarig för att bouppteckningen görs. Man hör ibland folk tala om bouppteckningsman, men något sådant finns inte. Antingen är en boutredningsman eller en bouppgivare är ansvarig för processen.

  Krångliga termer

  Förutom att juridiken kring bouppteckningar inte är helt enkelt används också många krångliga termer. Låt oss därför reda ut vad de betyder:

  Övergripande namn på hela processen att dela upp ett dödsbo. Bouppteckning är det första steget.

  En officiell sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder samt vilka arvingar och efterarvingar, både lagliga och testamentariska, som bouppteckningen gäller.

  En utomstående person som anlitas för att förvalta dödsboet, oftast en jurist med erfarenhet av familjerätt.

  En annan term för boutredningsman.

  Om dödsboet inte anlitar en utomstående väljer delägarna bland sig själva en person att förvalta dödsboet, och denna person kallas bouppgivare.

  Ett möte där arvingarna, eventuellt tillsammans med en boutredningsman, godkänner bouppteckningen som sedan kan skickas till Skatteverket.

  Vi bouppteckningsförrättningen ska två utomstående förrättningsmän delta. Speciellt om dödsboet inte har anlitat en utomstående boutredningsman är det en god idé att åtminstone en förrättningsman är kunnig om bouppteckningar.