Jurist Sandviken

Välkommen till din juristbyrå i Sandviken och hela Sverige

Jurister i Sandviken som hjälper dig med arv, familjerätt och tvister.

Som juristbyrå i Sandviken är vi vana  att hjälpa klienter med arvsrätt, bouppteckningar, gåvobrev, testamente, avtalsfrågor och tvister i allmänhet. 

Vi tror att många är rädda för att vända sig till en jurist i Sandviken med frågor och problem.

Kanske för att de tror att man borde kunna lösa frågan själv, eller därför man tror att det blir väldigt dyrt? Därför uppmuntrar vi tanken på en konsultation via vårt formulär eller om du ringer oss via 010-641-05 99 som ett första steg. 

På det sättet kan du känna dig lugnare när du märker att juristen förstår problematiken och vet vad som kan göras åt den. Steget att anlita en jurist betydligt mindre, och det är bra för alla parter.

Behöver du någon som verkligen lyssnar på dina juridiska problem?

Det är sant att vi inte kan hjälpa alla som ringer eller hör av sig till oss i Sandviken. De flesta är däremot tacksamma att vi faktiskt lyssnar på den som ringer in och förstår frågeställningen.   

Om du står vid en korsväg och inte vet vilken väg du ska ta, tveka inte att sträcka ut en hand till oss.

Vi är här för att hjälpa dig genom den juridiska djungeln och hitta en väg framåt.

Gratis juridisk rådgivning i Sandviken

Vi får ofta frågan kan ni ge gratis juridisk hjälp i Sandviken? Du är välkommen att maila, men vi kan av naturliga skäl inte garantera vi hinner med ditt ärende. 

Dels är juridik i praktiken sällan ett enkelt ja eller nej, utan kräver en samlad bedömning varvid vi kan behöva mer bakgrundsinformation innan vi svarar. 

  • Om vi kommer fram till att du behöver träffa en specialist för att till exempel sätta upp ett avtal eller vill ha en åsikt om en eventuell tvistförhandling förmedlar vi ditt ärende till en lämplig jurist.
  • Om din fråga är mer lämplig att ställa till en myndighet, istället för en jurist kommer vi hänvisa dig dit. 
  • Om vi kan ge dig ett svar med hjälp av den information du lämnat till oss,  svarar vi naturligtvis så fort vi bara kan. 

Om vi hänvisar dig till en specialist för en samlad bedömning, tar den juristen eller advokaten förstås sedvanligt betalt – vi är inga trollkarlar trots allt – men då kan du känna dig trygg i att ditt ärende har blivit rätt hanterat. 

Vi kan inte hjälpa alla hela vägen, men vi kan åtminstone erbjuda alla en initial utvärdering. Du är välkommen att kontakta oss för rådgivning i Sandviken per telefon eller e-mail. 

Även en fråga som är stor för dig kan visa sig vara en standardfråga för en jurist i Sandviken

testamente

Ring oss om du har juridiska frågor!

010-641 05 99

(telefondtid 08:00 – 12:00)

Vi hjälper dig med bland annat:

Testamente

Kort sagt, att skriv testamente i Sandviken, det lönar sig i längden!

Bouppteckning

Om inte dödsboet är glasklart för alla inblandade är det klokt att koppla in en jurist för bouppteckning Sandviken för att vara på den säkra sidan.

Samboavtal

Ett avtal mellan sambor skyddar båda parter från osäkerhet. 

Äktenskapsförord

Kan vara en känslig fråga men nog så viktigt i dessa dagar.

Bodelning

Skilsmässor kan leda till en trasslig bodelning. Vi hjälper dig att reda ut det.

Gåvobrev

Visst kan du ge bort en bostad, men hur påverkar det barnets och syskonens framtida arv? Ta hjälp av en jurist att upprätta ett gåvobrev. 

Arvskifte

Dödsboet är sammanställt, men vem får vad? De flesta familjer behöver juridiskt stöd för att känna sig trygga med arvskiftet.

Familjerätt

Vi hjälper er trassla upp det som verkar omöjligt och kan medla för uppnå den bästa möjliga lösningen. Vi vill vara familjens jurist i Sandviken

Affärsjuridik

Både små och stora företag behöver stöd när det ska avtal skrivas och tolkas emellan kommersiella bolag. Vi vet hur det går till.

Avtalsrätt

Avtal sluts hela tiden. Vi hjälper er skriva avtal och tolka existerande sådana. 

Tvister

Tvister uppstår i många olika sammanhang, och en bra jurist kan medla till ett gott resultat.

Varför ska du anlita en jurist i Sandviken via Svenskajurister.se ?

Vi på Svenskajurister arbetar enbart med jurister som följer våra etiska riktlinjer

Detta innebär för dig som kund i Sandviken

  • Att din jurist verkligen har en juristexamen från ett svenskt universitet/högskola.
  • Att din jurist har minst tre års sammanlagd yrkeserfarenhet som jurist.
  • Om du är missnöjd med en jurist hjälper vi dig att byta till en ny jurist.

Vi är en juristbyrå i Sandviken

Vi är en Juristbyrå som hjälper dig i Sandviken. Vi har aktiva jurister och advokater inom bland annat inom arvsrätt och avtalsrätt som jobbar med kunder i Sandviken, och vi hjälper varje dag människor precis som du som behöver stöd med vardagliga juridiska frågor.

Jurist Sandviken

En hjälpande hand i alla livets skeenden

Livet är fyllt av snabba förändringar, och att ha tillgång till en personlig jurist som kan bistå dig i både enkla och mer intrikata frågor kan vara ovärderligt. 

På Svenskajurister.se i Sandviken välkomnar vi alla frågor, oavsett hur grundläggande eller komplexa de kan vara. Vi erbjuder omfattande stöd inom familjerätt och finns här för att hjälpa dig med alla dina juridiska behov i dessa sammanhang.

Ring oss om du har juridiska frågor!

010-641 05 99

(telefondtid 08:00 – 12:00)

Familjerätt

Livets omständigheter kan snabbt förändras, och i olika skeden av en relation kan det uppstå behov av olika juridiska avtal. 

När två personer vill flytta ihop och bli sambo i Sandviken, kan det vara klokt att upprätta ett samboavtal för att tydligt reglera era ekonomiska förhållanden. 

Vid planer på äktenskap kan det vara nödvändigt att skapa ett äktenskapsförord för att definiera respektive parters rättigheter och skyldigheter. 

Vid en eventuell skilsmässa kan ett bodelningsavtal vara till hjälp för att fördela tillgångar och egendom rättvist mellan parterna.

Dödsfall och arvshandlingar 

Vid en persons bortgång uppstår komplexa juridiska frågor som kan vara överväldigande för de efterlevande. 

I dessa stunder kan det vara en lättnad att anlita en kvalificerad jurist för att hjälpa till med att upprätt en korrekt bouppteckning och arvskifteshandlingar. 

Detta är inte bara viktigt för att säkerställa en rättvis fördelning av tillgångar utan också för att förebygga eventuella framtida tvister.

I samband med en bouppteckning granskas även eventuella testamenten, och behovet av framtida familjerättsliga avtal kan diskuteras.

Juristbyrån i Sandviken som sätter kunden först

Seriösa jurister arbetar efter en etisk kod som innebär att man alltid ska göra det som är bäst för klienten. 

Precis som läkare ska vi inte göra sådant som går emot våra klienters intressen utan vi måste alltid utgå från våra klienters intressen. 

Det har vi som ledstjärna i vårt arbete och kan därför kalla oss juristbyrån i Sandviken som sätter kunden främst. 

Förhoppningsvis är det något du kan uppleva när vi möts.