Jurist Partille

Välkommen till din juristbyrå i Partille och hela Sverige

Om du söker en jurist i Partille för ärenden som gäller familjerätt, avtalsrätt, affärsjuridik och mycket mer kan du vända dig till oss. Vi samarbetar med svenskajurister.se för att erbjuda dig och många andra juridiska tjänster av hög kvalitet.

Som juristbyrå i Partille är vi vana med att hantera allehanda vardagliga juridiska frågor som äktenskapsförord, bouppteckningar, gåvobrev, testamenten och mycket annat.

Vi tycker att många är allt för rädda för att vända sig till en jurist med sina problem, kanske för att de tror att de borde kunna lösa frågan själv eller för att de tror att det blir väldigt dyrt. Därför uppmuntrar vi tanken på gratis konsultation på telefon som ett första steg. På det sättet kan du känna dig lugnare när du märker att juristen i andra luren förstår problematiken och vet vad som kan göras åt den. Då blir steget att anlita en jurist betydligt mindre, och det är bra för alla parter.

Varför ska du anlita en jurist via Svenskajurister.se ?

Vi på Svenskajurister arbetar enbart med jurister som är auktoriserade och följer Sveriges Juridiska Byråers riktlinjer.
Detta innebär för dig som kund:
  • Att din jurist verkligen har en juristexamen från ett svenskt universitet/högskola.
  • Att din jurist har minst tre års sammanlagd yrkeserfarenhet som jurist.
  • Att din jurist måste följa SJBs etiska regler och för branschen tillgängliga lagar och förordningar.
  • Att det finns en disciplinnämnd som du kan få ett eventuellt klagomål prövat i.
  • Om du är missnöjd med en jurist hjälper vi dig att byta till en ny jurist.

Läs mer om våra etiska riktlinjer

Vi är en juristbyrå baserad i Partille

Vi är en juristbyrå baserad i Partille. Vi är aktiva jurister inom bland annat familjerätt och avtalsrätt just här i Partille, och vi hjälper varje dag människor precis som du som behöver stöd med vardagliga juridiska frågor.

010 200 77 88

Gratis juridisk rådgivning i Partille per telefon

Hela tanken med gratis juridisk rådgivning i Partille per telefon är att göra steget mindre att anlita en jurist för de vardagliga juridiska bekymmer man kan ha.

En del tror att deras problem är så litet att de egentligen inte behöver anlita en jurist, men vi kan lova att de flesta juridiska frågor mår bra av att tas om hand av en expert.

Det behöver inte alls bli dyrt. Även en fråga som är stor för dig kan visa sig vara en standardfråga för någon av våra experter som kan lösas på bara ett par timmar.

Ring oss om du har juridiska frågor!

010 200 77 88

010 200 77 88

Har du några frågpr?
Ring oss!

Vi hjälper dig med bland annat:

Kort sagt, skriv testamente, det lönar sig i längden!

Om inte dödsboet är glasklart för alla inblandade är det antagligen klokt att koppla in en jurist för att vara på den säkra sidan.

Ett avtal mellan sambor skyddar båda parter från osäkerhet.

Inte den sexigaste frågan när man planerar bröllop, men nog så viktigt i dessa dagar.

Visst kan du ge bort din dyrbara klocka till sonen, men hur påverkar det hans och hans syskons framtida arv?

Ett ökat antal skilsmässor leder till många trassliga bodelningar. Vi kan hjälpa till att reda ut det lite.

Dödsboet är sammanställt, men vem får vad? De flesta familjer behöver lite juridiskt stöd för att känna sig trygga med arvskiftet.

Många kopplar in en jurist alldeles för sent. Familjerätt handlar om förebyggande arbete.

Både små och stora företag behöver stöd när det ska skrivas avtal mellan kommersiella bolag. Vi vet hur det går till.

Avtal sluts hela tiden, och vi kan tolka dem.

Tvister uppstår i många olika sammanhang, och en bra jurist kan medla till ett gott resultat.

Experterna på juridisk rådgivning i Partille

Vi är experterna på juridisk rådgivning i Partille. Tack vare vårt samarbete med svenskajurister.se kan vi hjälpa potentiella kunder komma till insikt om vad de verkligen behöver hjälp med.

På så vis kan vi vara desto effektivare när vi sedan träffas och löser de juridiska problem du behöver hjälp med. Vi vill sänka tröskeln till att söka juridisk hjälp eftersom det förhindrar att riktigt svåra problem uppkommer.

5 orsaker till att välja oss

  • Vi kan den juridik som är relevant för dig.

  • Vi tar emot både små och stora uppdrag.

  • Vi erbjuder gratis juristrådgivning på telefon.

  • Vi håller oss ständigt uppdaterade om ny lagstiftning och nya prejudikat.

  • Vi sätter kunden främst.

Förebyggande juridik

Förebyggande juridik borde vara en självklarhet, men så är det inte. Många är rädda för att kontakta jurister med vad de tror är småsaker, och väntar i stället tills problemet har vuxit till sig och blivit svårt att lösa.

De flesta juridiska bekymmer går att förutse och mota i grind innan de ens uppstått. Det kan kallas förebyggande juridik, och det är något vi vill hjälpa till med.

Juristbyrån i Partille som sätter kunden först

Seriösa jurister arbetar efter en etisk kod som innebär att man alltid ska göra det som är bäst för klienten. Precis som läkare ska vi inte göra sådant som vi personligen finner intressant eller lönsamt, utan vi måste alltid utgå från kundens behov. Det har vi som ledstjärna i vårt arbete och kan därför kalla oss juristbyrån som sätter kunden främst. Förhoppningsvis är det något du kan uppleva när vi träffas.