Jurist Fagersta

Välkommen till din juristbyrå i Fagersta och hela Sverige

Om du söker en jurist i Fagersta för hjälp med arvsrätt, avtalsrätt, affärsjuridik och är i behov av rättassistans har du hittat rätt. 

Som juristbyrå i Fagersta är vi vana med att hantera det juridiska inom arvsrätt, bouppteckningar, gåvobrev, testamente, avtalsfrågor och många fler rättsområden. 

Vi tycker att många är allt för rädda för att vända sig till en jurist med sina frågor och problem.

Kanske för att de tror att de borde kunna lösa frågan själv eller för att de tror att det blir väldigt dyrt? Därför uppmuntrar vi tanken på gratis konsultation via vårt formulär som ett första steg. 

På det sättet kan du känna dig lugnare när du märker att juristen förstår problematiken och vet vad som kan göras åt den. Då blir steget att anlita en jurist betydligt mindre, och det är bra för alla parter.

Varför ska du anlita en jurist i Fagersta via Svenskajurister.se ?

Vi på Svenskajurister arbetar enbart med jurister som följer våra etiska riktlinjer

Detta innebär för dig som kund:

  • Att din jurist verkligen har en juristexamen från ett svenskt universitet/högskola.
  • Att din jurist har minst tre års sammanlagd yrkeserfarenhet som jurist.
  • Om du är missnöjd med en jurist hjälper vi dig att byta till en ny jurist.

Vi är en juristbyrå i Fagersta

Vi är en Juristbyrå som hjälper dig i Fagersta. Vi har aktiva jurister inom bland annat inom arvsrätt och avtalsrätt som jobbar med kunder i Fagersta, och vi hjälper varje dag människor precis som du som behöver stöd med vardagliga juridiska frågor.

Gratis juridisk rådgivning i Fagersta

Tanken med gratis juridisk rådgivning i Fagersta är att göra steget mindre att anlita en jurist för de juridiska bekymmer. 

Vi kan inte hjälpa alla hela vägen, men vi kan åtminstone erbjuda alla en initial utvärdering som är gratis. En del tror att deras problem är så litet att de egentligen inte behöver anlita en jurist, men vi kan lova att de flesta juridiska frågor mår bra av att tas om hand av en expert.

Det behöver inte alls bli dyrt. Även en fråga som är stor för dig kan visa sig vara en standardfråga för en jurist i Fagersta

avtalsrätt

Ring oss om du har juridiska frågor!

010-641 05 99

(telefondtid 10:00 – 14:00)

Vi hjälper dig med bland annat:

Testamente

Kort sagt, skriv testamente, det lönar sig i längden!

Bouppteckning

Om inte dödsboet är glasklart för alla inblandade är det  klokt att koppla in en jurist i Fagersta för att vara på den säkra sidan.

Samboavtal

Ett avtal mellan sambor skyddar båda parter från osäkerhet.

Äktenskapsförord

Kan vara en känslig fråga men nog så viktigt i dessa dagar.

Bodelning

Skilsmässor kan leda till en trasslig bodelning. Vi hjälper dig att reda ut det.

Gåvobrev

Visst kan du ge bort en bostad, men hur påverkar det barnets och syskonens framtida arv? Ta hjälp av en jurist. 

Arvskifte

Dödsboet är sammanställt, men vem får vad? De flesta familjer behöver lite juridiskt stöd för att känna sig trygga med arvskiftet.

Familjerätt

Vi hjälper er trassla upp det som verkar omöjligt och kan medla för uppnå den bästa möjliga lösningen. 

Affärsjuridik

Både små och stora företag behöver stöd när det ska avtal skrivas och tolkas emellan kommersiella bolag. Vi vet hur det går till.

Avtalsrätt

Avtal sluts hela tiden. Vi hjälper er skriva avtal och tolka existerande sådana. 

Tvister

Tvister uppstår i många olika sammanhang, och en bra jurist kan medla till ett gott resultat.

En hjälpande hand i alla livets skeenden

Livet är fyllt av snabba förändringar, och att ha tillgång till en personlig jurist som kan bistå dig i både enkla och mer intrikata frågor kan vara ovärderligt. 

På Svenskajurister.se välkomnar vi alla frågor, oavsett hur grundläggande eller komplexa de kan vara. Vi erbjuder omfattande stöd inom familjerätten och finns här för att hjälpa dig med alla dina juridiska behov i dessa sammanhang.

Ring oss om du har juridiska frågor!

010-641 05 99

(telefondtid 10:00 – 14:00)

Familjerätt

Livets omständigheter kan snabbt förändras, och i olika skeden av en relation kan det uppstå behov av olika juridiska avtal. 

När två personer vill flytta ihop och bli sambo kan det vara klokt att upprätta ett samboavtal för att tydligt reglera deras ekonomiska förhållanden. 

Vid planer på äktenskap kan det vara nödvändigt att skapa ett äktenskapsförord för att definiera respektive parters rättigheter och skyldigheter. 

Vid en eventuell skilsmässa kan ett bodelningsavtal vara till hjälp för att fördela tillgångar och egendom rättvist mellan parterna.

Dödsfall och arvshandlingar 

Vid en persons bortgång uppstår komplexa juridiska frågor som kan vara överväldigande för de efterlevande. 

I dessa stunder kan det vara en lättnad att anlita en kvalificerad jurist för att hjälpa till med att upprätt en korrekt bouppteckning och arvskifteshandlingar. 

Detta är inte bara viktigt för att säkerställa en rättvis fördelning av tillgångar utan också för att förebygga eventuella framtida tvister.

  samband med dödsfall granskas även eventuella testamenten, och behovet av framtida familjerättsliga avtal kan diskuteras.

Juristbyrån i Fagersta som sätter kunden först

Seriösa jurister arbetar efter en etisk kod som innebär att man alltid ska göra det som är bäst för klienten. 

Precis som läkare ska vi inte göra sådant som går emot våra klienters intressen utan vi måste alltid utgå från våra klienters behov. 

Det har vi som ledstjärna i vårt arbete och kan därför kalla oss juristbyrån i Fagersta som sätter kunden främst. Förhoppningsvis är det något du kan uppleva när vi möts.